De Secretaresse 2.0

De waarde van een secretaresse uitzendbureau 2.0

Secretaresse van de toekomstHeb jij al secretariële ondersteuning? Een secretaresse kan veel werk uit handen nemen, zodat jij als ondernemer je kunt richten op je core business. Zij handelt bijvoorbeeld jouw e-mail af, plant afspraken in je agenda en kan evenementen of bijeenkomsten organiseren. Het schept tijd ruimte en het draagt bij aan het succes van jouw onderneming. Een fulltime werknemer is niet voor iedereen financieel haalbaar, maar er zijn ook flexibele oplossingen. De redactie van Secretaresse Uitzendbureau FlexStar Secretarieel deed een interessant onderzoek naar het secretaresse uitzendbureau en de secretaresse 2.0. Een onderzoek naar de toekomst van het secretaresse uitzendbureau en de secretaresses.

Het onderzoek

Om de nieuwe rol van secretaresses in kaart te brengen werd een landelijk online onderzoek gedaan naar de secretaresse van de toekomst. Ofwel de 2.0 versie. Daarbij werden 5000 secretaresses gepolst over hun mening. Want wie kan er nu beter aangeven wat een goed toekomstbeeld zal kunnen zijn voor dit vak?

Resultaten

De resultaten van het online onderzoek geven aan dat secretaresses de grootste verandering verwachten op het gebied van hun taken, de plek waar ze werken als in de tijden waarin het secretariële werk gedaan wordt. De secretaresse van de toekomst zal vaker als zelfstandige werken en niet meer voor slechts één, maar voor meerdere personen werkzaam zijn. In de toekomst zal er dus meer flexibiliteit verwacht worden van de secretaresse. Dat sluit goed aan op de vraag in de markt.

Belangrijke eigenschappen van een goede secretaresse

Bijna de helft van alle respondenten in het onderzoek geeft aan dat de belangrijkste eigenschap van een secretaresse ‘het goed kunnen organiseren’ is. Daaruit spreekt ook wat managers steeds vaker van hen vragen. Zelfstandig werken is belangrijker geworden doordat we meer ‘op afstand’ werken. Meedenken en organiseren zijn dan een belangrijke vereiste.

Mannelijke of vrouwelijke secretaresse

Uit het onderzoek blijkt ook dat het vak van secretaresse anno 2020 niet langer gekoppeld wordt aan geslacht. Meer dan 80% van de ondervraagden geeft aan dat zowel vrouwen als mannen dit beroep kunnen beoefenen. Of we dat in de praktijk in de toekomst ook zullen gaan zien, is natuurlijk de vraag. Maar als mannen zich geroepen voelen? Zij zijn welkom!

In de infographic bij dit artikel lees je nog een paar verrassende resultaten van dit onderzoek. Dit is dus vanuit het perspectief van de secretaresses zelf. Ik ben wel benieuwd welke 2.0 versie ondernemers en managers graag zouden zien van hun secretaresse. Of ervaringen, die juist al helemaal 2.0 zijn! Laat het ons weten en reageer onderaan dit artikel.